ARHIVĂ APELURI

Ești aici:APELURI ARHIVĂ

Măsura 3

Apel de selecție Măsura 3 – Centru Comunitar Integrat

Măsura 8

Apel de selecție Măsura 8 – „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin calificarea și recalificarea forței de muncă”

Măsura 9

Apel de selecție Măsura 9 – „Facilitarea accesului la educație și
pregătirea cadrelor didactice pentru lucrul cu copiii din zonele dezavantajate”

 

Măsura 11
Măsura 12

Apel de selecție Măsura 12 – „Acțiuni de identificare și consiliere
privind problemele sociale, juridice și tehnice pentru populația SDL”