CHESTIONAR ASOCIAȚIA GAL TIMIȘOARA  A) Întrebări demografice:  B) NIVELUL EDUCAȚIONAL:

  fără şcoală absolvităprimară (1- 4 clase)gimnazială (5-8 clase)profesională, de ucenici sau complementarătreapta I de liceu (clasele 9-10)liceu (9-12 clase)postliceală de specialitate sau tehnică de maiştriuniversitar de scurtă durată (colegiu)universitar lungă durată (facultate, masterat)doctorat


  C) Domenii de intervenție:


  1.1 Servicii Medicale
  (răspunsuri multiple)  Altele (menționați)

  1.2 Servicii juridice
  (răspunsuri multiple)

  1.2.1 Obținere acte de identitate
  (răspunsuri multiple)  1.2.2 Acte de proprietate

  1.2.3 Certificat de cadastru, intabulare și carte funciară

  1.2.4 Plata taxelor și impozitelor

  1.2.5 Racordarea la utilități(dacă da-răspunsuri multiple)  1.2.6 Altele (menționați)


  1.3 Servicii sociale pentru:
  (răspunsuri multiple)  Altele (menționați)

  2.Doriți să participați la cursuri de formare și reconversie profesională:


  3.Sunt de acord cu termenii si condițiile :