LISTĂ PROIECTE

CARTIER FABRIC

PROIECTE DEPUSE

Dezvoltarea parteneriatului comun şi a managementului calităţii în cercetarea ştiinţifică interuniversitară conform principiilor dezvoltării durabile, împreună cu Universitatea Nyregyhaza.

Program: Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România
Proiectul urmărește întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de frontieră.
Valoare proiect: 50.000 euro, din care 19.640 euro partea FIS

Perioada de implementare: 2014 – 2016

Strategic Partnersships – YOUTH BRIDGES TO REACH EFFICENT EUROPEAN CITIZENSHIP AWARENESS - YBRECA

Programul: Erasmus+
Proiectul se adresează tinerei generații, în termeni pragmatici, astfel încât să devină cetățeni europeni activi care profită de toate oportunitățile europene, pe de o parte, și să facă schimbări sociale pozitive, pe de altă parte. Comunicarea interculturală între studenți și profesori din întreaga Europă este pusă în evidență, pentru a face din acesta un loc mai bun pentru a locui, pentru a se dezvolta și pentru a atinge succesul.
Valoare proiect: 120.000 euro.

Perioada de implementare: 2015 – 2017

Quality in education, college and universities, using innovative methods and new laboratories – Lead Parner FISA

Program: Romania-Serbia IPA Cross-Border Cooperation Programme.
Proiectul încurajează schimburile culturale, educaționale și sportive din zona transfrontalieră România-Serbia.
Valoare proiect: 117.270 Euro

 

Perioada de implementare: 2017 – 2019

Cross-border initiative for research and development activities, (and) cooperation between economy and scientific educational institutions, in Serbian and Romanian historical Banat, as contribution to competitiveness improvement and regional identity, according to EU standards

Program: Romania-Serbia IPA Cross-Border Cooperation Programme.
Proiectul consolidează relațiile economice și științifice între instituțiile din Banatul istoric, regiune care reunește valori și identități comune sârbești și românești.
Valoare proiect: 297.636 Euro total dintre care 80.310 Euro FIS

Finalizat în anul 2015.

Sună-ne

123456789

Scrie-ne

Info@test.ro