LISTĂ PROIECTE

CARTIER Girocului

PROIECTE DEPUSE

Green skill platform for sustainable emplyoment development

Program:  Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria

Proiectul este depus prin intermediul programului Transfrontalier România Ungaria și contribuie la dezvoltarea antreprenorilor din cele două țări, respectiv din orașul Timișoara.

Valoare: 363.800 Euro

Perioada de implementare: 01.03.2019 – 03.04.2021

 

Tesla – Guiding Pupil Through Cross-Border

Program: Cooperare Transfrontalieră  România-Serbia

Proiectul este depus în anul 2016, având o valoare de 83.000 de euro și își dorește îmbunătățirea condițiilor pentru educația copiilor din teritoriul SDL.

Perioada de implementare: 01.03.2016 – 01.04.2017

Consilierea si practica Adaptate Realitatii Economice, Eficiente si Relevante la locul de munca

Program: Programul Operațional Capital Uman 

Scopul activităților propuse este de a-l face pe student / viitorul absolvent să obțină, să se adapteze și să mențină locul de muncă relevant pregătirii educaționale. Proiectul își propune să ofere studenților posibilitatea de a-și dezvolta competențe prin stagii de practică și consiliere profesională în concordanță cu nevoile firmelor din domeniu.

Valoare: 888.260,32 lei 

Perioada de implementare: 2018 – 2020

TIPS- ȚINE PASUL CU ȘCOALA!”

Program: Programul Operațional Capital Uman 

Obiectivul general prevenirea abandonului școlar prin facilitarea accesului la servicii educationale inclusive și consiliere a 300 elevi, 94 preșcolari, cu accent pe copiii de etnie roma.

Valoare: 3.628.040,35 lei. 

Perioada de implementare: 2018 – 2020.