LISTĂ PROIECTE

CARTIER LUNEI

PROIECTE DEPUSE

Coerenţă între formarea pe tot parcursul vieţii şi piaţa muncii prin relevanţă, accesibilitate şi interactivitate

Program: POSDRU.
Acest proiect urmărește deprinderea de skill-uri corelate cu piața muncii și susține sincronizarea cursurilor oferite pe parcursul anilor de studii cu cerințele angajatorilor.
Valoare proiect:  938.600 lei.

Perioada de implementare: martie 2013 – ianuarie 2015

Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii

Program: POSDRU
Proiectul vine în sprijinul persoanelor de toate vârstele și din toate mediile, astfel încât acestea să aibă o șansă mai bună de a-și găsi de lucru.
Valoare proiect: 3.909.181 lei.

Perioada de implementare: 2014 – 2015

JEAN Monet – EU- COMPLIANT METHODS FOR YOUTH INCLUSION INTO LABOR MARKET: KNOW – HOW TRANSFER TO NON EU STATES

Program: POCU.
Educația corelată cu piața muncii reprezintă temelia unei relații economice adaptă la realitatea cotidiană. Proiectul oferă consilieră pe piața muncii, astfel încât elevii și studenții să își poată alege ocupația după finalizarea studiilor.
Valoare proiect: 888,260.32 lei.

Perioada de implementare: 2014 – 2017

Echipamente flexibile şi modulare de conducere numerică a proceselor tehnologice

Program: POS Competivitate.
Proiectul susține crearea și intensificarea parteneriatelor pentru activități de cercetare industrială și dezvoltare experimentală având ca rezultat realizarea de produse/tehnologii/metode/servicii noi sau semnificativ îmbunătățite și introducerea acestora în circuitul productiv.
Valoare proiect: 200.000 euro

Perioada de implementare: 2012 – 2015