LISTĂ PROIECTE

CARTIER Soarelui

PROIECTE DEPUSE

Îmbunătăţirea accesului la broadband al Fundaţiei Ioan Slavici

Program: Operațional Competitivitate
Accesul la internetul de mare viteză este unul dintre pilonii pe care se sprijină societatea modernă. Fundația Ioan Slavici, aflată în teritoriul SDL, cu o secție dedicată tehnologiei informației încurajează implementarea de soluții și servicii pentru creșterea accesului la internetul de mare viteză.
Valoare proiect: 122.710,40 lei

 Finalizat: 2016

Laborator energii regenerabile – Fotovoltaice. Eficienţa economică a utilizării acestora

Program: POS Competitivitate
Energia regenerabilă, nepoluantă, reprezintă un deziderat încă neîmplinit. Prin acest proiect se crează laboratoare de cercetare care să propună diverse soluții și posibilități de a obține energie generată de panouri fotovoltaice  la un cost cât mai scăzut, la randament maxim
Valoare proiect: 36.922.000 lei

Finalizat: iulie 2016.

Structuri hard şi soft pentru supravegherea online a hotelurilor şi eficienţa promovării prin internet a acestora

Contracte cercetare cu finantare nerambursabilă din mediul privat care
integrează diverse tipuri de entități economice care desfășoară activități de hosting. Proiectul susține implementarea de tehnologii inovatoare, capabile să crească vizibilitatea prin internet a acestor entități.
Valoare proiect:  5000 lei

Finalizat: august 2018

Parteneriat pentru învăţare

Program: Grundtvig
Învăţarea pe tot parcursul vieţii este un proces continuu de oportunităţi flexibile de
învăţare. Prin implementarea proiectelor care au ca obiectiv învățarea pe tot parcursul vieții se oferă o șansă persoanelor, aflate în risc de sărăcie, să își găsească un loc de muncă, integrându-se astfel în societate.

Finalizat: septembrie 2015