GAL Timișoara

Procedura de selecție

Procedura de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Timșoara cuprinde informații referitoare la: etapele și modul de organizare a procesului de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte la nivelul GAL Timișoara

Strategia de Dezvoltare Locală

Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara își propune ca prin mecanismul DLRC să ofere soluții în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale din zona de est a Municipiului Timișoara, prin stimuarea și implicarea comunității în dezvoltarea locală, coagulând un parteneriat solid ce are ca scop elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.

DLRC

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității reprezintă un instrument european de dezvoltare teritorială și combatere a sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității, formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii participative de Dezvoltare Locală