Asociația Grupul de Acțiune  Locală Timișoara a fost înființată în anul 2016, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și este înregistrată în Registrul Special Asociații cu Certificatul nr. 59/18.05.2016 eliberat de Judecătoria Timișoara.

Grupul de Acțiune  Locală Timișoara are ca scop elaborarea și implementarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capitalul Uman, vizând dezvoltarea durabilă a zonelor defavorizate şi/sau marginalizate şi a comunităţilor implicate, prin iniţierea, promovarea şi implementare unor proiecte în concordanţă cu Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei, precum şi cu programele de finanţare europene sau naţionale pe care Asociația  le va accesa. Organizarea și funcționare a GAL se realizează prin Adunarea Generală, organul de conducere al Asociaţiei și se constituie iniţial din membrii fondatori ai acesteia. Consiliul Director este alcătuit din: preşedinte, vicepreşedinte și un membru, structura putând fi ajustată prin hotărârea Adunării Generale.

Funcționare a Asociației se bazează pe parteneriatul public – privat în definirea şi implementarea politicilor publice de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii. Parteneriatul Grupului de Acțiune Locală Timișoara cuprinde UAT-ul din care face parte, și anume Primăria Municipiului Timișoara, cu o populație de peste 300.000 de locuitori, alături de parteneri din mediul privat, și ai societății civile: Fundația Cardioprevent, Grupul de Acțiune  Locală  Timișul de Centru, Grupul de Acțiune  Locală Colinele Recaș, Centrul Reformat Timișoara, Asociația  Femeilor Rome pentru Copiii Noștri, Cătălin și Cătălina, Hola Com Investment SRL, Anton Bianca Gratiana Denisia, Șerban Giada Gabriela Ana, Școala Gimnazială nr. 1 Timișoara, Slavici Titus.