LISTĂ PROIECTE 

TERITORIUL SDL

PROIECTE DIN TERITORIUL SDL

Proiect 1

Dezvoltarea parteneriatului comun şi a managementului calităţii în cercetarea ştiinţifică interuniversitară conform principiilor dezvoltării durabile, împreună cu Universitatea Nyregyhaza.

Program: Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România
Proiectul urmărește întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de frontieră.
Valoare proiect: 50.000 euro, din care 19.640 euro partea FIS

 

Proiect 2

Spre o nouă calitate în învăţământul universitar din România şi Ungaria. Centru transfrontalier de implementare şi urmărire a calităţii – Lead Parner FIS, împreună cu Universitatea Szeged.

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România
Proiectul urmărește cooperare pe piaţa muncii şi în domeniul educaţiei – dezvoltarea comună a competenţelor şi cunoştinţelor,astfel încât piața muncii din zona transfrontalieră să fie una omogenă și competitivă.
Valoare proiect: 150.000 euro, din care 107.500 Euro partea FIS.

 

Proiect 3

Quality in education, college and universities, using innovative methods and new laboratories – Lead Parner FISA

Program: Romania-Serbia IPA Cross-Border Cooperation Programme.
Proiectul încurajează schimburile culturale, educaționale și sportive din zona transfrontalieră România-Serbia.
Valoare proiect: 117.270 Euro

Proiect 4

Cross-border initiative for research and development activities, (and) cooperation between economy and scientific educational institutions, in Serbian and Romanian historical Banat, as contribution to competitiveness improvement and regional identity, according to EU standards

Program: Romania-Serbia IPA Cross-Border Cooperation Programme.
Proiectul consolidează relațiile economice și științifice între instituțiile din Banatul istoric, regiune care reunește valori și identități comune sârbești și românești.
Valoare proiect:  297.636 Euro total  dintre care 80.310 Euro FIS

Proiect 5

Train and win in HU-RO style

Program: Hungary-Romania Cross-border Co-operation Programme 2007-2013
Proiectul susține cooperarea și schimburile de experiență între instituțiile educaționale aflate în Ungaria și România și urmărește dezvoltarea comună a abilităților și cunoștințelor pentru o piață a muncii dinamică.
Valoare proiect: 63.034 Euro

Proiect 6

Noi oportunităţi de integrare pe piaţa muncii în Regiunea de Vest

Program: POSDRU
Proiectul urmărește dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare și integrare pe piața muncii în regiunea de Vest.
Valoare proiect:  1.170.535 lei

Proiect 7

Împreună spre succes prin obţinerea unei calificări relevante nevoilor actuale

Program: POSDRU
Proiectul asigură accesul şi participarea la formare profesională continuă, astfel încât să ofere posibilitatea persoanelor aflate în dificultate să deprindă o meserie nouă și abilități adaptate la cerințele pieții de muncă.
Valoare proiect:  1.692.720 lei

Proiect 8

Elevii – managerii viitorului

Program: POSDRU
Obiectivul specific al acestui proiect este reprezentat de facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă și corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Valoare proiect:  751.000 lei.

Proiect 9

Coerenţă între formarea pe tot parcursul vieţii şi piaţa muncii prin relevanţă, accesibilitate şi interactivitate

Program: POSDRU.
Acest proiect urmărește deprinderea de skill-uri corelate cu piața muncii și susține sincronizarea cursurilor oferite pe parcursul anilor de studii cu cerințele angajatorilor.
Valoare proiect:  938.600 lei.

Proiect 10

Formare profesională în domenii non-agricole şi facilitarea angajării pentru îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din mediul rural din Regiunea Vest

Program: POSDRU

Zona rurală este o zonă predominant agricolă. Acest proiect urmărește diversificarea activităților din mediul rural, susține formarea profesională în domenii non-agricole și oferă posibilitatea ca beneficiarii să dobândească abilități corelate cu piața muncii.
Valoare proiect:  1.562.281 lei

Proiect 11

 Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii

Program: POSDRU
Proiectul vine în sprijinul persoanelor de toate vârstele și din toate mediile, astfel încât acestea să aibă o șansă mai bună de a-și găsi de lucru.
Valoare proiect:  3.909.181 lei.

Proiect 12

Consilierea si practica Adaptate Realitatii Economice, Eficiente si Relevante la locul de munca

Program: POCU.
Educația corelată cu piața muncii reprezintă temelia unei relații economice adaptă la realitatea cotidiană. Proiectul oferă consilieră pe piața muncii, astfel încât elevii și studenții să își poată alege ocupația după finalizarea studiilor.
Valoare proiect:  888,260.32 lei.

Proiect 13

Echipamente flexibile şi modulare de conducere numerică a proceselor tehnologice

Program: POS Competivitate.
Proiectul susține crearea și intensificarea parteneriatelor pentru activități de cercetare industrială și dezvoltare experimentală având ca rezultat realizarea de produse/tehnologii/metode/servicii noi sau semnificativ îmbunătățite și introducerea acestora în circuitul productiv. 
Valoare proiect:  200.000 euro

Proiect 14

Îmbunătăţirea accesului la broadband al Fundaţiei Ioan Slavici

Program: POS Competitivitate
Accesul la internetul de mare viteză este unul dintre pilonii pe care se sprijină societatea modernă. Fundația Ioan Slavici, aflată în teritoriul SDL, cu o secție dedicată tehnologiei informației încurajează implementarea de soluții și servicii pentru creșterea accesului la internetul de mare viteză.
Valoare proiect: 122.710,40 lei

Proiect 15

Laborator energii regenerabile – Fotovoltaice. Eficienţa economică a utilizării acestora

Program: POS Competitivitate
Energia regenerabilă, nepoluantă, reprezintă un deziderat încă neîmplinit. Prin acest proiect se crează laboratoare de cercetare care să propună diverse soluții și posibilități de a obține energie generată de panouri fotovoltaice  la un cost cât mai scăzut, la randament maxim
Valoare proiect: 36.922.000 lei

Proiect 16

Structuri hard şi soft pentru supravegherea online a hotelurilor şi eficienţa promovării prin internet a acestora

Contracte cercetare finantate de mediul privat
Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Timișoara integrează diverse tipuri de entități economice care desfășoară activități de hosting. Proiectul susține implementarea de tehnologii inovatoare, capabile să crească vizibilitatea prin internet a acestor entități.
Valoare proiect:  5000 lei

Proiect 17

Parteneriat pentru învăţare

Program: Grundtvig
Învăţarea pe tot parcursul vieţii este un proces continuu de oportunităţi flexibile de
învăţare. Prin implementarea proiectelor care au ca obiectiv învățarea pe tot parcursul vieții se oferă o șansă persoanelor, aflate în risc de sărăcie, să își găsească un loc de muncă, integrându-se astfel în societate.

Proiect 18

Green skill platform for sustainable emplyoment development 

Program:  Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria

Proiectul este depus prin intermediul programului Transfrontalier România Ungaria și contribuie la dezvoltarea antreprenorilor din cele două țări, respectiv din orașul Timișoara.

Proiect 19

Tesla – Guiding Pupil Through Cross-Border

Program: Cooperare Transfrontalieră  România-Serbia

Proiectul este depus în anul 2016, având o valoare de 83.000 de euro și își dorește îmbunătățirea condițiilor pentru educația copiilor din teritoriul SDL.

Proiect 20

Noi oportunități de integrare pe piața muncii în regiunea Vest

Program: POSDRU

 Deși depus prin programul POSDRU, proiectul a fost implementat până în anul 2016 și a asigurat dezvoltarea mediului antreprenorial din Timișoara și din teritoriul SDL.